ana-copy

Derece

Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiKamu Yönetimi Bölümü Selçuk Üniversitesi 1992
Yüksek Lisans Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı Selçuk Üniversitesi 1995
Doktora/S.Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora Programı Selçuk Üniversitesi 2000

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :


Fidan, Mehmet (1995). Kitle İletişim Araçları ve Terör, Basında Terörün İncelenmesi ile ilgili Uygulamalı Bir Araştırma, Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Danışman Doç.Dr.Orhan Gökçe)

Doktora Tezi/S Yeterlilik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi  Başlığı ve Danışman(lar)ı : 

Fidan, Mehmet (2000). Seçim Kampanyalarında Siyasi Partilerin Güvenirlilik Oluşturma Girişimleri; 1995 Genel Seçimleri Üzerine Kuramsal ve Ampirik Bir Çalışma, Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Danışman Prof Dr.Orhan Gökçe)

Görevler : 

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş.Gör. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi 1993-1995
Arş.Gör. İletişim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi 1995-2000
Arş.Gör.Dr. İletişim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi 2000-2001

İdari Görevler : 

  1. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 03.10.2001-07.11.2002
  2. Selçuk Üniversitesi İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı 22.12.2003-06.02.2007
  3. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Senato Üyeliği 26.02.2007-10.02.2008
  4. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı 08.01.2008-01.04.2011
  5. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Senato Üyeliği 10.02.2011-


Yayınlar ve Diğer Aktiviteler

Tam Metinli Uluslararası Bildiriler

Fidan, M. & Tarhan, A., “Bir Oyun Aracı Olarak İnternet ve Beyşehir Üzerine Yapılan Bir Araştırma”, I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, 375-385, Beyşehir 11-13 Mayıs 2006.

Fidan, M. & Gülsünler M.E., “İlaç Pazarlama Stratejilerinde Tıbbi Satış Temsilcisinin Rolü ve Önemi” İnternational Healt and Hospital Administration Congress, Near East University, Vol:1, 975-982 p.p, Nicesria-TRNC, 01-03 June 2007.

Gülsünler, E. & Fidan, M., “Eğitim Sisteminde Etkin Öğrenmenin Yeri ve Önemi”, 4’th International Children and Communication Congress, October, 22-24, 2007.

Gülsünler, E. & Fidan, M., “New Analysis in German Press Concerning Violence Against Turkish People”, 8’th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, May 23-26, 2010.

Fidan, M. & Gülsünler M.E., “A Concent Analyses About German Politicians of Turkish Origin” International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conferences, Gottenheim, Germany, 29 November 3 December 2011 Volume 04, Number 03 ISSN: 1944-6934 ss.1-8.

Gülsünler, E. & Fidan, M., “An Empirical Work About The Use of Body Language in Intercultural Communication: Example of Turkey and Germany”, International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conferences, Gottenheim, Germany, 29 November 3 December 2010-2011Volume 04, Number 03 ISSN: 1944-6934 ss.9-16.

Fidan, M. & Gülsünler M.E., “Reflection of Arab Spring Events in Africa on Turkish”, IJAS Conferences, Paris, France 16-19, April 2012, International Journal of Multidisciplinary Thought, ISSN: 2156-6992:2(4):13-21, 2012.

Fidan, M. & Gülsünler M.E., “The Political Life and The Leaders Image in Turkey”, II. International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Sciences (ERPBSS 2013), November 26-28, 2013 Dubai – United Arab Emirates.

Gülsünler, E. & Fidan, M., “Dubai’s Destination Image in Turkish Public Opinion”, 2’nd International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Sciences (ERPBSS 2013), November 26-28, 2013 Dubai – United Arab Emirates.

Fidan, M. & Solmaz, B., “The Effect of Leaders’ Images in 2014 Local Elections: Recep Tayyip Erdoğan – Kemal Kılıçdaroğlu”, International Sciences Conference (WASET) June 12-13, 2014,  Copenhagen, Denmark.

Görkemli, H.N. & Fidan, M., “A Study on Web Sites on Public and Private Hospitals in Konya”, International Sciences Conference (WASET) June 12-13, 2014,  Copenhagen, Denmark.

Özet (Abstract) (Yabancı Dilde sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)

Altunbaş, H. & Fidan, M.,  “The Internet as in Puplic Relation Medium and Ethical Values”, International Conferance in Communication and Media Studies Ethic in Communication, Culture, Community, İdentiy, Hosted by Eastern Mediterranean Universty, Faculty of Comunication and Media Studies on May 5-7, (2004).

Altunbaş, H. & Fidan, M. “The future of Advertising and Advertising Education in Turkey”, International Conference in Communication and Mass Media on 22-24 May, Athens, Greece, (2006).

Fidan, M. & Altunbaş, H., “The Work About Increasing of Public Relations Edication in Turkey”, 4’th International Conference On Communication and Mass Medio on 22-24 May Athens, Greece, (2006).

Fidan, M. & Gülsünler M.E., “The Effect of Leader İmage in 2011 General Elections – Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu”, Journal of Art & Sciences, Roma, 2012.

Ulusal Çalışmalar

Araştırma Makalesi (hakemli)

Fidan, M., “Kitle İletişim Araçlarının Terör ile İlişkisi”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 12, s. 1205-1209, (1996)

Fidan, M., “Türkiye’de Basının Kendi Kendini Denetleme Sistemleri”, Türk Hukuk Dergisi, Sayı 39, s.4-8, (1999).

Fidan, M., “Medya ve Şiddet”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, s.398-407, (1999).

Fidan, M., “Demokrat Parti Dönemi Yönetiminde Halkla İlişkiler Anlayışı ve Uygulamaları”, Selçuk İletişim Dergisi, Cilt: 1, Sayı:1, s.33-40, Temmuz (1999).

Can, A. & Fidan, M., & Kazaz, M., “Kamu ve Özel Televizyonlarda Habercilik Anlayışı: TRT ve İnter Star Üzerine Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:6 s.277-298 (2000).

Fidan M. & Summak, E., “Halkla İlişkilerde Kurumsal Fonksiyonlar”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Sayı:4, s.35-44, Temmuz(2000).

Fidan M. & Summak, E., “İşletme Yönetimi Felsefesi Gelişimini Etkileyen İki Kavram: Marka ve İmaj Yönetimi”, Selçuk İletişim Dergisi Sayı:4, S.29-34, Temmuz (2001).

Fidan, M., “İmaj Analizi İle Kurum İçi Halkla İlişkiler Çalışmaları”, İstanbul İletişim Dergisi, Sayı:12, s.499-508, (2002).

Fidan, M. & Çil M.E., “Kurum Kimliği Sürecinin İşleyişinde Karar Verme Fonksiyonunun Yeri ve Önemi”, İstanbul İletişim Dergisi, Sayı 12, S.509-520, (2002).

Can, A. & Fidan, M., & Karaçor, S., & Aslan, İ., “Türkiye’nin İlk Fotoğrafçısı Hasan Behçet”, Selçuk İletişim Dergisi, Cilt: 3, Sayı:1, s.134-142, (2003).

Fidan, M. & Koçak, A., “İletişim Çalışmalarında İçerik Çözümleme Yöntemi”, Maltepe Üniversitesi M.Y.O. Dergisi, s.17-28, (2003).

Fidan, M. & Gülsünler M.E., “Kurum Kimliğinde Kriz Yönetiminin Yeri ve Önemi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sayı:10, s.465-475, (2003).

Fidan, M., “Halkla İlişkiler Aracı Olarak İnternet ve Markaya Katkısı”, Selçuk İletişim Dergisi, Cilt:5, Sayı: 3, s.153-160, Temmuz (2008).

Fidan, M., “İletişim İnsana olan Saygı ve Sevgiden Geçer” , Konya Ticaret Borsası Dergisi, 51-53, Konya (2009).

Fidan, M., “İletişim Fakülteleri Öğrenci Harçları, Kontenjanları ve Giriş Puanları üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:8, Sayı:28, s.160-174, Bahar (2009).

Kılıçarslan, S. & Fidan, M. “Giresun Üniversitesindeki Kadın Personelin Renklere Bakışı”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Dergisi, Sayı:4, s. 34-50, (2012).

Fidan, M. “Siyasette İnternetin Etkin Kullanımı”, Kamuda Sosyal Politika Dergisi, Yıl:8, Sayı:27, s. 69-75, (2014). ISBN: 1306-8334

Ulusal Bildiriler/ Tam Metinli Bildiriler/

Fidan, M., “Kitle İletişim Araçlarında Terör Olayları, P.K.K. Terörü Üzerine Bir Çalışma” , I. Uluslararası Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Güvenli ve Huzur Programı, Fırat Üniversitesi, Elazığ, (2000).

Fidan, M., “Seçim Kampanyalarında Siyasi Partilerin Güvenirlilik Oluşturma Girişimleri, 1999 Seçimleri Üzerine” , I. Ulusal İletişim Sempozyumu, Ankara , (2000).

Fidan, M., “Polis Hizmetlerindeki Eğitim ve İletişim” , 21 Yüzyılda Polis Eğitim Sempozyumu, s. 973,25-27 Ekim, Ankara, (2000).

Fidan, M., “Türkiye’de Halkla İlişkiler Mesleğinin Gelişiminde Temel Değerler Olarak: Kolektivizm, İşbirliği ve Toplumsal İlişkiler”, II. Ulusal İletişim Kongresi, s.671-676, 23-25 Mayıs, İstanbul (2001).

Kaya, A.Y. & Şimşek, G., & Fidan, M., “İletişim Fakülteleri Müfredatları ve Müfredat Birliğinin Sağlanması Gerekliliği”, 8. İletişim Fakülteleri Dekanları Toplantısı, Konya, (2002).

Fidan, M. & Düşükcan, M., “Kıbrıs Planları İle İlgili Haberlerin Türk Basınında İşlenişi Üzerine Bir İnceleme”, IV Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu, s. 327-334, 16-17 Ekim, Elazığ, (2003).

Fidan, M. “İletişim Şurası”, Kamu Yayıncılığı ve TRT Komisyonu, Ankara, 20-21 Şubat (2003).

Fidan, M., “Siyasi Lider İmajının Etkin Oluşumunda Dinleme Becerilerinin Yeri ve Önemi” , I. Ulusal Siyasal İletişim ve Demokrasi ve Yeni Süreçler Sempozyumu, s. 317-333, Diyarbakır, (2013).

Fidan, M. & Özer, Nuri Paşa “Mısırdaki Siyasal Hareketliliğin Türk Basınına Yansıması”, I. Ulusal Siyasal İletişim ve Demokrasi ve Yeni Süreçler Sempozyumu, s. 221-241, Diyarbakır, (2013).

Ulusal Kitap

Kitap yazarlığı

Fidan, M., “Siyasette Güvenilirlik İmajı”, Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları No: 04, Konya, (2000).

Fidan, M. & Şimşek, N. “Kurum Kültürü ve Liderlik”, Konya, Tablet Yayınları, (2005).

Fidan, M. “İletişim Kurmak İstiyorum”, Konya, Tablet Yayınları, (2008).

Fidan, M. “Halkla İlişkiler”, Konya, Tablet yayınları, (2008).

Fidan, M. “Renkler Sizi Çağırıyor.”, (2010).

Fidan, M. “Başarılı Siyasetçinin Sırları”, Konya, Literatürk, (2014).

Fidan, M. “Politikada Halkla İlişkiler”, (2016).

Kitap içinde bölüm yazarlığı

Fidan, M., “Kitle İletişim Araçları ve Terör”, Terörün Görüntüleri, Görüntülerin Terörü, ed. U. Demiray ve O. Gökçe, 59-81, Çizgi Kitapevi, Konya, (2005).

Fidan, M. “Halkla İlişkiler Gelişim Süreci”, Halkla İlişkiler, ed. Ahmet Kalender – Mehmet Fidan, Tablet Kitabevi, Konya, (2008).

Fidan, M. “Kurumsal Kültür ve Kimlik”, Kurumsal İletişim, ed. Başak Solmaz, AÖF Yayınları.

 

Bilim İnsanı Yetiştirmeye Yönelik Çabalar

Yürüttüğü tamamlanmış Yabancı Dilde / Türkçe yüksek lisans tezi sayısı (x)

Horzum, I., “Kurum Personelinin Kurum İmajı Oluşumundaki Rolü Üzerinde Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı, 2002.

Çil, M.E., “Kurum Kimliği Süreci ve İşleyişi Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı, 2002.

Kazaz, M., “Türk Televizyon Spor Programlarına Yönelik İçerik Analizi”; Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı, 2002.

Baydar, A., “Seçim Propagandaları ve Medya: Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana  Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı, 2003.

Şimşek, N., “Kurum Kültürünün Yönetim Sürecinde Liderin Rolü Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana  Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı, 2003.

Uyar, E., “Kurum İmajının Oluşum Sürecinde Halkla İlişkilerin Rolü Üzerinde Teorik ve Uygulamalı  Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halklı İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı, 2003.

Yakut, S., “Yerel Reklam Kampanyalarında Açık Hava Reklamlarının Etkileri” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halklı İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı, 2004.

Gülnezneol, A., “Televizyon Reklamlarının Çocuklar Üzerine Etkileri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı, 2004.

Tarhan, A., “Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Halkla İlişkilerin Rolü Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı, 2005.

Çakmak Gönül, G., “İlköğretim Öğrencilerinin Öğretim yaşantılarında Sözsüz İletişimin Bir Boyutu Olarak Dokunmanın Öğretim Yaşantılarına Etkililiği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı, 2005.

Kazaz, A., “Alışveriş Merkezlerindeki Reklam ve Halkla İlişkiler Çalışmalarının Müşteri İlgi Düzeyinin Belirlenmesindeki Rolü Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı, 2005.

Altunbaş D., “İnternetin Önemi, Marka ve Hedef Kitle İletişimine Katkısı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı, 2008.

Önay, B., “Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler Açısından Yerel Yönetim Uygulamalarının Algılanışı Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı, 2008.

Kılıçarslan, S., “İş Hayatındaki Kadının Giysi Seçimlerinde Renk Tercihi: Giresun Üniversitesi Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema, Yüksek Lisans Programı, 2011.

Yürüttüğü tamamlanmış Yabancı Dilde/Türkçe doktora, uzmanlık tezi sayısı (x)

Gülsünler, M.E., “Türkiye ve Almanya’daki Halkla İlişkiler Eğitiminin Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Yeni Bir Model Önerisi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Doktora Programı, 2008.

Yonca, O. “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Polis İmajı ve Bu İmaja Etki Eden Faktörler: Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Doktora Programı, 2011.

Summak, M. E., “Küçük ve Orta Boy İşletmelerin İletişim Yönetimi faaliyetleri Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Doktora Programı, 2011.

Erbay, M., “Avrupa Birliği İletişim Politikaları ve Türkiye”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Doktora Programı, 2014.

Özer, N.P., “Kitle İletişim Araçlarında Determinizm ve Gerçekliğin İnşası”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Doktora Programı, 2016.